Välkommen till Hubville – en ny stad för att skapa det uthålliga samhället

Behovet: Inom 10 år behövs 700 000 nya bostäder i Sverige. Det möjliggör uppförandet av en ny uthållig stad. Smidiga och effektiva inrikestransporter, med vactrains eller maglev, ska göra staden attraktiv att bo och arbeta i. De ska drivas av förnybar el.

vactrain_cars
shopping

Lösningen: Det finns tekniska lösningar för en attraktiv uthållig livsstil, även för en person som lever ett vanligt västerländskt liv. Staden kommer att attrahera progressiva entreprenörer och företag som är medvetna om att uthållighet är en växande affärsmöjlighet.

Finansiering: Staden och det nya transportmedlet är en lönsam investering. Eftersom statliga subventioner inte är nödvändiga, bör den vanliga politiska processen kunna förkortas. Kanske är det möjligt att bygga en ny stad inklusive transportsystemet inom några få år.

Att inspirera resten av världen: En framgångsrik uthållig stad skulle påverka utvecklingen av nya liknande städer i andra länder. Dessa städer bör kopplas ihop genom det nya transportsystemet, beskrivet ovan. Ett framgångsrikt nätverk av uthålliga städer skulle visa resten av världen hur uthållighet är möjlig och attraktiv, vilket ger politiker mandatet att fatta beslut om uthållighet för resten av världen.

world2
Share
Share